PrivacybeleidAlgemeen
We zijn ons bij Humanvisual goed bewust dat u vertrouwen stelt in ons en onze verantwoordelijkheid uw
privacy te beschermen. Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid laten we u weten welke gegevens
we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken om uw
gebruikservaring te verbeteren.

Privacybeleid HumanVisual
Belangrijke informatie voor onze klanten.
Dit is de website van HumanVisual B.V.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 39051528
Ons B.T.W. nummer is NL8161.80.842.B01

Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt aan HumanVisual. Dat kan zijn om je te informeren over HumanVisual. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. HumanVisual zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend met uw toestemming, aan derden ter beschikking te stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Indien HumanVisual uw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen u in dat geval informeren over de wijzigingen en u de kans bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Gebruik Website
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- Uw e-mailadres indien u vragen plaatst op deze website;
- Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
- De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
- Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om:
- De inhoud van onze website te verbeteren;
- Het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.


Op deze site kunnen we gebruiken maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek: om je voorkeuren te registreren; om informatiesessies te registreren; om jouw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij jouw volgend bezoek een beter dienstverlening te bieden; om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op Internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.

HumanVisual en U
Door u aan te melden voor HumanVisual en u' geef u HumanVisual toestemming om uw gegevens op te slaan in een beveiligde database en te gebruiken voor diverse onderzoeken naar uw bezoekgedrag en uw oordeel over HumanVisual over verschillende onderwerpen. Het doel hiervan is het monitoren, verbeteren en bijsturen van de dienstverlening van HumanVisual door het doen van analyse en onderzoek en het maken van profielen per doelgroep.

HumanVisualNieuwsbrief
Door u in te schrijven op onze HumanVisual Nieuwsbrief geeft u HumanVisual toestemming om uw gegevens op te slaan zodat wij u altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten.
Met uw toestemming gebruiken wij de opgeslagen informatie om u te informeren over HumanVisual. Het kan gaan om ontwikkeling van de website, het sturen van informatie over bepaalde activiteiten en acties ten behoeve van de marketing. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u zich in de eerst volgende nieuwsbrief die u ontvangt afmelden.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen
Als u vragen hebt over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.