Voor meer informatie
over adverteerder
klik hier
gehoor

HET GEHOOR
geluid komt via de oorschelp en de gehoorgang op het trommelvlies terecht. Dat gaat hierdoor trillen. Het trommelvlies vormt de overgang van het gehoorkanaal naar het middenoor.

HET MIDDENOOR
bestaat uit de trommelholte die normaliter met lucht gevuld is, die via de buis van eustachius in verbinding staat met de keelholte. In de trommelholte bevindt zich een keten van drie gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel). De belangrijkste functie van het middenoor is de versterking van het geluid, zodat het beter waargenomen kan worden door de in het binnenoor gelegen haarcellen.

HET BINNENOOR
wordt vanwege zijn spiraalvorm het slakkenhuis genoemd. Het is ongeveer 4 cm lang, tweeënhalf maal opgerold en gevuld met vloeistof. Deze vloeistof wordt door geluidstrillingen in beweging gebracht via de ‘voetplaat’ van de stijgbeugel, die de deksel vormt van het ovale venster. De trillingen lopen door het slakkenhuis en komen uit in het ronde venster. In het slakkenhuis zit het basilair membraan, waarop ongeveer 20.000 haarcellen zitten.

HET ROTSBEEN
bevindt zich vlakbij het slakkenhuis, ook het evenwichtsorgaan. Deze twee samen worden ook wel het labyrint genoemd. Ondanks dat het functioneel verschillende systemen zijn, zijn beiden wel sterk verbonden en maken ze gebruik van dezelfde vloeistoffen en geven hun signalen via dezelfde hersenzenuw door naar de hersenen.

KNO/Hoofd-halschirurgie

De Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied stelt zich ten doel het bevorderen van de keel-, neus- en oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied in Nederland.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
•   het bevorderen en controleren van de kwaliteit en doelmatigheid van de beroepsbeoefening  •   het behartigen van de beroepsbelangen
•   het uitgeven van een tijdschrift en rapporten en het opstellen van standpuntnota's  •   het stimuleren van communicatie en informatievergaring
•   het steunen en doen houden van congressen  
•   het onderhouden van banden met zusterverenigingen in binnen- en buitenland