Voor meer informatie
over adverteerder
klik hier
mondholte keel

DE KEEL
is een holte in de kop van onder andere zoogdieren en volgt direct na de mond vlak voor de slokdarm. Het is de plaats waar de ademhaling en voedselafvoer naar de maag elkaar kruisen tijdens het slikken. De keel herbergt twee organen die beide tot een ander systeem behoren; de farynx en de larynx. De eerste behoort tot het digestief systeem en de larynx staat beter bekend als het strottenhoofd, en is onderdeel van het luchtwegstelsel.

DE MOND
is een multifunctioneel orgaan dat bijdraagt aan de spraak door de vorming van de klanken. Het is de ingangspoort naar het digestief systeem, waaraan het bijdraagt door de mechanische verkauwing van het voedsel en de eerste stap van de voedselvertering spijsvertering door de amylase en het emulgeren door het speeksel.

AMYLASE
breekt zetmeel af tot kleinere stukjes. Deze worden vervolgens door het speekselslijm aan elkaar geplakt zodat er geen losse stukjes in de luchtpijp kunnen schieten.

DE SMAAK
heeft een beschermende functie in de voeding, daar het een aantal giftige stoffen kan herkennen en het een onderscheid kan maken in de voedselbehoeften van het lichaam. De mond kan, naast de gebruikelijke neusweg, als doorgang dienen voor het ademhalingssysteem.

DE MONDADEMHALING
is echter niet speciaal voorzien voor deze functie. De mond wordt tenslotte door verschillende gelaatsspieren bediend. Deze spieren dienen vooral voor de gelaatsexpressies.

KNO/Hoofd-halschirurgie

De Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied stelt zich ten doel het bevorderen van de keel-, neus- en oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied in Nederland.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
•   het bevorderen en controleren van de kwaliteit en doelmatigheid van de beroepsbeoefening  •   het behartigen van de beroepsbelangen
•   het uitgeven van een tijdschrift en rapporten en het opstellen van standpuntnota's  •   het stimuleren van communicatie en informatievergaring
•   het steunen en doen houden van congressen  
•   het onderhouden van banden met zusterverenigingen in binnen- en buitenland