Voor meer informatie
over adverteerder
klik hier
neusholte

DE NEUS
vormt de uitwendige opening van de luchtwegen, waarmee de mens in staat is geuren uit de omgeving waar te nemen. Daarnaast speelt de neus een rol bij de vorming van de stem (neusklank) en indirect ook bij de waarneming van geluiden.

DE REUKZIN.
Het reukepitheel in de neus wordt gestimuleerd door geurprikkels die het neusslijmvlies bereiken.

DE NEUSHOLTEN
functioneren niet alleen als doorgang van de ingeademde lucht maar spelen ook een rol bij andere processen.

DE NEUSSCHELPEN
bevochtigen en verwarmen de ingeademde lucht doormiddel van het slijmvlies.

DE NEUSHAREN
en de trilhaartjes in de neusholte verwijderen bovendien veel schadelijke stoffen.

KNO/Hoofd-halschirurgie

De Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied stelt zich ten doel het bevorderen van de keel-, neus- en oorheelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied in Nederland.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
•   het bevorderen en controleren van de kwaliteit en doelmatigheid van de beroepsbeoefening  •   het behartigen van de beroepsbelangen
•   het uitgeven van een tijdschrift en rapporten en het opstellen van standpuntnota's  •   het stimuleren van communicatie en informatievergaring
•   het steunen en doen houden van congressen  
•   het onderhouden van banden met zusterverenigingen in binnen- en buitenland