DE LONGBLAASJES
De functie van het ademhalingssysteem is de aanvoer van zuurstofrijke lucht naar de longblaasjes en de afvoer van koolstofdioxidehoudende lucht. De longblaasjes vormen het uiteinde van de luchtwegen en hebben een zeer dunne wand waardoor gassen kunnen worden uitgewisseld met de haarvaatjes. Deze uitwisseling berust op passieve diffusie, ingeademde lucht verplaatst zich vanuit de longblaasjes naar de het bloed in de haarvaatjes en koolstofdioxide verplaatst zich vanuit het bloed naar de longblaasjes, waarna het wordt uitgeademd.