hersenen

DE HERSENEN
De hersenen bestaan uit drie delen: de grote hersenen (het cerebrum), de kleine hersenen (cerebellum) en de hersenstam. De hersenen worden beschermd door de schedel en tussen de twee hersenhelften bevinden zich de zogenoemde tussenhersenen. De hersenen maken 2% van het totale lichaamsgewicht uit, maar in de honderden miljarden zenuwcellen waaruit ze zijn opgebouwd huizen alle cognitieve en emotionele functies.

HERSENHELFT
in de hersenhelften zijn de bewuste gevoelens, de intellectuele vaardigheden, de emoties en de vrijwillige motoriek gelegen.

HERSENSCHORS
De hersenschors is de buitenste laag van de grote hersenen en bestaat uit grijze stof.

VOORHOOFDSKWAB
De voorhoofdkwab wordt beschouwd als de zetel van de gedachte, de wil, het vermogen tot plannen, het begrip van goed en kwaad en de vrijwillige motoriek.

WANDBEENKWAB
De wandbeenkwab zorgt voor het waarnemen, herkennen en interpreteren van de sensibele informatie van de tastzin.

ACHTERHOOFDKWAB
De achterhoofdkwab regelt de visuele waarneming, de herkenning en interpretatie van beelden.

SLAAPBEENKWAB
De slaapbeenkwab zorgt voor het waarnemen, herkennen en interpreteren van zuivere of complexe geluiden (spraak, muziek enz.).

KLEINE HERSENEN
De kleine hersenen zijn verbonden met de hersenstam en zijn betrokken bij de coördinatie van bewegingen en het bewaren van het evenwicht.

TUSSENHERSENEN
De tussenhersenen bestaan uit drie structuren (hypothalamus, thalamus, epithalamus) en liggen onder de hersenhelften.

HERSENSTAM
De hersenstam controleert de vitale functies, zoals de regulering van de ademhaling en het hartritme.

HYPOTHALAMUS
De hypothalamus speelt een belangrijke rol bij het functioneren van het organisme: het reguleren van de hartslag en de ademhaling, het op peil houden van de lichaamstemperatuur en het regelen van het gevoel van honger en verzadiging. De hypothalamus heeft ook een belangrijke hormonale functie, want hij scheidt een groot aantal hormonen uit, dan wel controleert die uitscheiding.

THALAMUS
De thalamus bestaat uit grijze stof en verwerkt sensibele en sensorische informatie die vervolgens naar de hersenschors wordt gezonden.

HYPOFYSE
Deze kleine klier is verbonden aan de hypothalamus en scheidt een groot aantal hormonen af.